Brutus

BRUTUS 3000 är en maskin som gör vedträ av större än tre meter långa träd.
När trädet fälls på vintern torkar det under sommaren helt och det finns ingen risk för att det möglar.
Efter att trädet torkat görs vedträ med klabbmaskin.
Med Brutus bearbetar du bland annat gårdsträd, vindfällen, rotändar samt mycket stora massavedsklabbar.

Brutus kontrolleras elektriskt från traktor som driver lastare, som tilläggsutrustning fås trådlös styrning.
Även krokiga och kvistiga träd klyvs enkelt när krysskniven riktas mot trädets kärna i början.

Tekniska data:

  • Klyvning i 2 eller 4 delar
  • Största trädlängd: 3,3 m
  • Diameter: 20-60 cm
  • Skjutkraft: 16 ton
  • Skjutning: 17 sekunder
  • Pumpflöde: 100 l/min
  • Oljetankens storlek: 150 l