Jord- och skogsbruksmaskiner av hög kvalitet från Korpelan Kone

Försäljning av jord- och skogsbruksmaskiner från år 1994

Korpelan kone är ett multikompetent företag för jord- och skogsbruksmaskiner i Kurejoki, Alajärvi. Vi har tjänat våra kunder sedan år 1994 som garanterar den kunskap som en lång erfarenhet av att handskas med maskiner har gett oss. Även de största projekten lyckas utan problem med hjälp av våra samarbetspartners. Vi gör smidigt samarbete med flera företag, exempelvis då det inte finns plats i vår egen hall skickar vi produktionen av stommen till våra samarbetspartners och tar själva hand om slutmonteringen.

Våra huvudprodukter är Köntys mångbruksvagn och skogsvagn, som huvudsakligen är byggda enligt våra planer. De lämpar sig perfekt till svår terräng och fungerar på alla dragfordon. Vi tjänar också företag inom metallbranschen med olika underleverantörskontrakt

Läs mera om Könty!

Ta kontakt och fråga mera!

Se en video om Könty! (Youtube)!

Se en video om Brutus! (Youtube)

Se också puunhalkaisukone.fi