Underhåll och reparation av jord- och skogsbruksmaskiner

Vi erbjuder även underleverantörskontrakt inom metallbranschen.

Korpelan Kone:s långa karriär av försäljning av jord- och skogsbruksmaskiner har möjliggjort professionellt underhåll av maskiner. Oberoende om det är fråga om en vedklyvningsmaskin eller en skogssläpvagn ger vi underhåll för jord- och skogsbruksmaskiner med pålitliga yrkesfärdigheter.

Vårt dagliga arbete består främst av underhåll av de produkter som vi säljer, framförallt Könty.
Vi erbjuder dessutom underleverantörskontrakt för företag inom metallbranschen. Vi utför bland annat slutmonteringssvetsningar och installationer. Vi har redan sedan de första åren av företaget haft de samma huvudmän, sålunda är kvaliteten garanterad och priserna konkurrenskraftiga!

Ta kontakt och fråga mera!