Säkra jord- och skogsbruksmaskiner

Jord- och skogsbruksmaskiner från
Korpelan Kone håller även för lite hårdare tag!

Vårt företags stolthet, kogsvagnen Köntys, är i högsta grad gjord enligt vår egen signatur. I planeringen har de största problemen inom jord- och skogsbruksindustrin tagits i beaktan och dessutom har vi betydligt förbättrat driften i svår terräng.

Boggins stora slaglängd och stora hjul gör transporten säker och bekväm också på svår terräng. Köntys har bromsar som standard, och som tilläggsutrustning kan du skaffa lastare med monteringsställ, stödben, förlängning för stommen samt en egen hydraulik.

Tekniska uppgifter för Köntys
skogsvagn:

 • Lastförmåga 10 t/14 t

 • Däcksstorlek 18.4 – 30, även andra storlekar

 • Markfrigång 50 cm

 • Gångmanöverns skillnad från mittlinjen 90 cm

 • 4 par stolpar

 • Bakljus

Läs också berättelsen om Köntys

Köntys- mångbruksvagn

Mångbruksvagnen i Köntys-familjen är ett ypperligt alternativ för jord- och skogsbruk. Ramstrukturen är stadig som på en skogsvagn
och den har ytterligare förstärkts sedan tidigare.

Köntys mångbruksvagn lämpar sig mångsidigt för olika
uppgifter, såsom timmertransport, markarbete, spridning av slam, spridning av
kalk och aska, körning av flisar och stubbar i skogen, körning av stenar och
jord på torvmark, och är utrustad med brandsläckartank och vattenkanoner.

Teknisk information:

 • Transmission: antingen drivshjulsberoende kraftuttag eller automatisk växellåda ( 540 rpm )

 • Lastförmåga 14 t

 • Flakstorlek 10 m3, material 8 mm slitstål

 • Däckstorlek 600/55 – 26.5, finns även i andra storlekar

 • Markfrigång 45 cm eller mera

 • Hydr. bromsar på drivhjulen

 • Lås på differentialspärren

 • Vikt 4000 kg utan flak

 • Flakets vikt 2600 kg

Dumpervagn

Den stadiga dumpervagnen som tillverkats ur en lastbilsbas som lämpar sig för körning av sten är ett förmånligt alternativ för exempelvis ett nystartat jordtransportsföretag. Transmissionen är samma som på Köntys, och däcksstorleken är 600/50 – 22.5.

Vedklyvningsmaskin

En behändig edklyvningsmaskin för en vedentreprenör eller gemensamt bruk för antbrukssällskap.


Vedklyvningsmaskinen är en arbetsmaskin som
underlättar och gör arbetet snabbare för vedentreprenören. Med Brutus-vedklyvningsmaskinen klyver du vedträet redan på trädfällningsstället. Således kan du direkt stapla och förvara vedträn så att till exempel träd som huggits på vintern torkar fint på våren och snabbt kan klyvas till ved för att fylla vedlagret. När du ständigt har vedträn att klyva behöver du inte klyva ett så stort vedlager på en gång.

Vedklyvningsmaskinen lämpar sig även
utmärkt för gemensamt bruk för lantbrukssällskap eller husbönder.

Brutus 3000™ -vedklyvningsmaskin

Ett utmärkt val för en vedentreprenör som kräver effektivitet är Brutus 3000™, med vilken man tillverka vedträn från 3 meter långa stockar - slaglängden hos bromscylindern är
3,3 m. Hela arbetsprocessen görs med hjälp av lastare, det är säkert och effektivt. Den elektroniskt styrda Brutus 3000™-vedklyvningsmaskinen styrs vid
sidan av användningen av lastaren, 16 tons arbetskraft räcker till och med för stockar över 80 cm. Cylinderns slaglängd räcker 17 sekunder och återslaget 8
sekunder. Vedträn hackas efter torkningen med hjälp av vedmaskinen.

Läs också berättelsen om Brutus

Brutus 1000™ -klyvmaskin

För ensam hantering av stora och tunga vedklabbar,
vilka är tunga och dryga  att hantera med en  sedvanlig hydraulisk vedklyv. För detta ändamål har Korpelan Kone utvecklat en helt ny  modell, Brutus 1000.

 

Effektivt och tryggt klyver man stora klabbar  på en gång i fjorton delar. Brutus 1000  vedklyven är elförstyrd,alltså en enmans maskin. den håller och tål hård användning

Puunhalkomakoneemme tositoimissa – katso videot: