Reparation och underhåll av jord- och skogsbruksmaskiner

Vi står även till tjänst med
underleverantörskontrakt inom metallbranschen

Korpelan Kones långa erfarenhet inom jord- och skogsbruksmaskinsförsäljning har även möjliggjort maskinunderhåll på en professionell nivå. Vare sig det rör sig om en vedklyvningsmaskin eller en släpvagn så underhåller vi jord- och skogsbruksmaskiner med gedigen yrkesskicklighet. Underhåll av produkterna vi säljer, i synnerhet Köntys, utgör speciellt en del av vår vardagliga sysselsättning.

Vi erbjuder även underleverantörskontrakt för företag inom metallbranschen. Vi utför bl.a slutmonteringgsvetsningar och installationer. Vi har redan sedan början av vår verksamhet haft samma huvudmän inom företaget, därmed är kvaliteten garanterad och priserna konkurrenskraftiga!

Kontakta oss för mera information!
Läs också om produkternas tekniska uppgifter